Struktura API

Systém Dativery se obvykle přizpůsobuje cílovému systému. Pokud ovšem API pro bankovní výpisy navrhujete, doporučujeme do API zahrnout tyto atributy záznamu bankovní transakce či platby.

Identifikátor - pro deduplikaci transakcí, potřebujeme mít možnost zapsat (a deduplikovat) dle ID, které je unikátní. Tím zajístíme, aby se jedna platba nezapsala vícekrát. Toto ID může mít až 30 znaků.

Položka Typ Název Popis
incoming boolean Příchozí platba Hodnota určuje, zda jde z pohledu bankovního účtu o příchozí či odchozí platbu (resp. debetní či kreditní operaci). Hodnota může být nahrazena uvedením znaménka u částky.
amount number Částka Záporné hodnoty jsou považovány za odchozí platby, kladné za příchozí.
transactionalFeeAmount number Poplatek Částka poplatku. Pokud je součástí platby i poplatek, uveďte jej zde. Pokud je celá platba poplatkem, použijte isTransactionalFee
isTransactionalFee boolean Je celá platba poplatkem? Pokud je celá platba poplatkem, bude tak i zaúčtována. Částka je v amount. Nelze kombinovat s transactionalFeeAmount
currencyCode string Kód měny účtu Odpovídá měně účtu, resp. v jakých měnách lze účet vést v případě multiměnových účtů. V tříznakovém formátu dle ISO, např. CZK, EUR, USD, ...
dateOfPayment datetime Datum a čas platby Dativery u platby rozlišuje několik kalendářních dat datumů, ale pro účetnictví stačí obvykle zvolit jedno z těchto dat.
variableSymbol string Variabilní symbol Variabilní symbol platby používaný v Česku a na Slovensku. Při případném párování jsou ignorovány všechny úvodní nuly, tj. hodnota je uvažována jako číslo a nikoliv jako řetězec.
specificSymbol string Specifický symbol Specifický symbol platby používaný v Česku a na Slovensku.
constantSymbol string Konstantní symbol Konstantní symbol platby používaný v Česku a na Slovensku.
bankAccountNumber string Číslo protiúčtu bez banky Číslo protiúčtu včetně předčíslí, ale bez číselného kódu banky. Číslo není povinné.
bankNumberCode string Kód banky protiúčtu Čtyřmístný číselný kód banky protiúčtu používaný v Česku. Není povinné
transactionType string Způsob platby Popsání způsobu provedení platby, např. karta, převodem.
iban string IBAN protiúčtu Mezinárodní číslo protiúčtu. Může být vyplněné současně s číslem protiúčtu, není povinné.
bic string BIC kód protiúčtu (SWIFT kód) Kód BIC banky protiúčtu, není povinné.
bankAccountName string Název účtu protistrany.
privateNote string Můj popis Popis platby.
description string Popis protistrany Popis platby protistranou.
transactionId string Identifikace platby Unikátní identifikace platby, unikátní minimálně v kontextu bankovního účtu. Důvodem je potřeba určit, zda byla platba do cílového systému již zapsána či nikoliv.
originalAmount number Částka v jiné měně Částka v jiné měně než je měna účtu. Bude prázdné v případě, že měna platby je shodná s měnou účtu.
originalAmountCurrencyCode string Kód jiné měny platby Kód měny platby, pokud je jiná než měna účtu. Bude prázdné v případě, že měna platby je shodná s měnou účtu.
exchangeRate number Směnný kurz. Koeficient směnného kurzu použitého pro automatickou konverzi.

Obecněji o unifikaci API.